• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg

Oferta: Rehabilitacja

   Nasze domowe centrum rehabilitacji specjalizuje się w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych, które odbywają się w przystosowanych salach rehabilitacyjnych, na świeżym powietrzu, basenie, a jeśli zachodzi potrzeba to także przy łóżku chorego starając się optymalnie usprawniać pionizację i sprawność podopiecznego.

Oferujemy Państwu szerokie formy aktywności:

 • terenoterapia – gimnastyka lecznicza polegająca na niekonwencjonalnej formie leczenia ruchem podczas tras spacerowych;

 • gimnastyka poranna;

 • gimnastyka ogólnorozwojowa, aerobik, nordic walking;

 • gimnastyka indywidualna;
 • stymulacja polisensoryczna;
 • ćwiczenia oddechowe i logopedyczne;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • planujemy także wodnolecznictwo, zajęcia na basenie, saunę, kabinę infrared;
 • inne zalecenia lekarskie.